Ανασκόπηση και Μελέτη των τηλεπικοινωνιακών επικοινωνιών και υπηρεσιών διαδικτύου στην Ελλάδα

 

Η ιστοσελίδα αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου για την πρόοδο της διπλωματικής μου εργασίας με τον παραπάνω τίτλο και τελεί υπό την επίβλεψη του καθηγητή Λέανδρου Τασιούλα.

Φυσικά η ολοκλήρωση της δεν θα ήταν εφικτή δίχως την πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη Ζησιάδη, του οποίου η καθοδήγηση είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία και πολύτιμη.

Ενημερώσεις

(όλες οι ενημερώσεις βρίσκονται στη σελίδα των νέων)